3DM-H

3DM-H

Figyelem!

Amennyiben Ön pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó, egyetemi vagy akadémiai kutatóintézet képviseletében érdeklődik a 3DM-H felől, kérjük regisztráljon, majd jelentkezzen be. Más esetben küldjön üzenetet e-mailben vagy közvetlenül ide kattintva, de vegye figyelembe, hogy a 3DM-H kizárólag professzionális, intézményi felhasználásra szánt, szakirányú végzettséget igénylő célszoftver. Magáncélú felhasználásra a szoftvert nem áll módunkban rendelkezésre bocsátani.

Bővebben a tesztről

A 3DM-H a holland 3DM teszt magyar adaptációja. A 3DM-et prof. Leo Blomert és munkatársa, Anniek Vaessen fejlesztették ki a Maastrichti Egyetemen – maga az elnevezés a „Diszlexia DifferenciálDiagnózisa, Maastricht” szavak kezdőbetűinek összevonásából származik. A 3DM elsősorban alsó tagozatos tanulók olvasási és helyesírási teljesítményének kognitív elemzésére szolgáló teszt, amelynek fő célja a fejlődési diszlexia komplex képesség- és készségprofil alapján történő differenciáldiagnózisa. A 2009-ben kiadott teszt a legnépszerűbb diszlexia-diagnosztikai tesztek közé tartozik Hollandiában.

A 3DM adaptációja 2006-ban kezdődött, az eredeti szerzőkkel való szoros együttműködésben. A magyar adaptáció munkálatait Tóth Dénes végezte prof. Csépe Valéria vezetésével. Az eredeti teszt instrukcióinak és ingeranyagának lefordítását, a nyelvi altesztek esetében a magyar nyelvű ingeranyag összeállítását, majd a szükséges – kezdetben csakis a standardizációs célú adatgyűjtésre és –feldolgozásra szolgáló – szoftveres alkalmazások kifejlesztését követően elindulhatott az adatgyűjtés. A vizsgálatok 2006 és 2008 között zajlottak, a normatív csoport létszáma 824 fő. A normacsoport mellett több mint 200 speciális képzésben részesülő tanulót is bevontunk a vizsgálatokba (köztük 100 fő diszlexiás tanulót).

A teszt normáit a legmodernebb statisztikai eljárások alkalmazásával alakítottuk ki, és valamennyi alteszt teljesíti a nemzetközi pszichometriai standardok által kijelölt megbízhatósági követelményeket.

Az adaptációs munkálatok lezárását követően indulhatott a 3DM-H egyedi szoftveres környezetének kifejlesztése, jelentős részben a Kogentum Kft. által az Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázat segítségével. A szoftver fejlesztése során – természetesen az altesztek változatlan formában történő implementációja mellett – elsőrendű szempont volt olyan felhasználóbarát funkciók kialakítása, amelyek minél inkább elősegítik a teszt kényelmes, intuitív alkalmazhatóságát.

A tesztet azóta számos pedagógiai szakszolgálat és kutatócsoport alkalmazza diagnosztikai és olvasáskutatási célokra (lásd Referenciáink).

A 3DM-H néhány egyszerű alapelvre épül:

 • Objektív mérés és könnyű használhatóság:
  A teljes tesztbattéria számítógépesített, minden instrukció, ingerbemutatás és válaszadás a számítógépen keresztül történik, csakúgy mint a kiértékelés és pontozás.
 • Átfogó képességmérés:
  Az altesztek nemcsak az olvasási és helyesírási teljesítményt, hanem a legfontosabb olvasási/helyesírási indikátorokat (pl. a fonématudatosságot) is mérik.
 • A teljesítmény többszempontú értékelése:
  Szinte valamennyi altesztnél a számítógép rögzíti a válasz pontosságát és sebességét is.
 • Következetesség:
  Noha a 3DM-H altesztjei eltérő kognitív funkciókat mérnek, az altesztek ugyanolyan szerkezetűek: minden esetben a részletes instrukciót rövid gyakorlás, majd az éles próbák követik. Az altesztek uniformizáltsága elősegíti azt, hogy a tanuló valóban a feladatra koncentrálhasson.
 • Értelmezhetőség:
  A 3DM-H szoftvere az altesztek kiértékelését követően automatikusan kiszámolja a nyerspontokat, valamint azokat a normaértékekkel összevetve a standard pontokat is. A fő kimeneti mutatókat a szoftver a standard pontokból számolja, megalkotva az ún. KOH-profilt és KOH-indexet.

A 3DM-H összesen 11 (+1) altesztet tartalmaz:

 • Olvasás
  A 3DM-H Olvasás és opcionálisan felvehető Olvasás+ altesztje gyakori szavak, ritka szavak és álszavak megnevezési teljesítményét méri. Az alteszt legfontosabb eredmény-mutatói az olvasási fluencia (az időegységre jutó helyesen elolvasott szavak száma) és az álszóolvasási pontosság.
 • Helyesírás
  Az alteszt alapelve az, hogy a szavakat auditorosan eredeti formájukban, vizuálisan viszont hiányosan mutatjuk be. A tanuló feladata a vizuálisan megadott mássalhangzók közül azt kiválasztani, amelyet a hiányzó helyre beillesztve a kimondott szó helyesen leírt formáját kapja.
 • Fonématudatosság
  A 3DM-H-ban a fonématudatosságot (azaz a beszédhangokhoz való tudatos hozzáférés képességét) olyan fonématörlési feladattal mérjük, amelyben egyszótagú, változó komplexitású álszavak megadott hangjait kell elhagyni.
 • Betű-hang megfeleltetés
  A betű-hang megfeleltetés mérésére a 3DM-H két altesztet tartalmaz: egy azonosítási és egy megkülönböztetési altesztet.
 • Gyors automatikus megnevezés
  Az altesztben a feladat és az ingerek elrendezése az Olvasás altesztet idézi, de itt nem szavakat, hanem betűlistákat (f, k, r, s, t), számokat (1, 4, 5, 6, 8) vagy vonalas ábrákat (hal, szék, körte, olló, kutya) kell megnevezni.
 • Nyelvi emlékezet
  A 3DM-H két altesztet is tartalmaz a rövid távú nyelvi emlékezet mérésére: a Beszédhang-terjedelem és a Szótagterjedelem altesztet.
 • Téri-vizuális emlékezet
  A 3DM-H két altesztet is tartalmaz a téri-vizuális emlékezet mérésére: a Vizuális szekvencia és a Corsi-kockák altesztet. Ezek az altesztek a diszlexia szempontjából kontrolltesztnek tekinthetők, hiszen a téri-vizuális emlékezeti terjedelem nem kapcsolódik az olvasásfejlődéshez.
 • Választásos reakcióidő
  A választásos reakcióidő alteszt a tanuló vizuomotoros koordinációját méri, tehát egyrészt ráhangoló, másrészt kontroll szerepe van a gombnyomásos altesztek előtt.
 • Személyes adatok kezelése
  A szoftver segítségével egyszerűen vihetők fel az adatbázisba új személyek, illetve a már az adatbázisban szereplő tanulók több szempont szerint is csoportosíthatók/kereshetők. Az adatbázis titkosított, így a személyes azonosításra alkalmas adatok csak az arra feljogosított személyek számára hozzáférhetők.
 • Felmérések kezelése
  A szoftver lehetőséget ad arra, hogy egy tanulóval a tesztet több alkalommal is felvegyék. A szoftver ezért nemcsak a felmérés eredményeit tárolja, hanem a vizsgálat olyan jellemzőit is, mint a vizsgálatvezető személye, a vizsgálat időpontja, a vizsgálat idején a tanuló évfolyama, a felvett altesztek listája, valamint tetszőleges egyéb adatokat hozzáadott megjegyzés formájában.
 • A teszt futtatása
  A szoftver központi funkciója természetesen a 3DM-H futtatása, azaz az altesztek felvételének lehetősége.
 • A tanuló válaszainak kiértékelése
  Bizonyos alteszteknél (pl. Helyesírás, Betű-hang megfeleltetés) a kiértékelés automatikus, egyes alteszteknél (Fonématörlés, nyelvi emlékezeti altesztek) a kiértékelés online módon, a feladat közben, míg más teszteknél egy grafikus felületen, utólag történik.
 • Az eredmények megjelenítése
  Az eredmények, azaz az egyes altesztekben elért nyerspontszámok, illetve az iskolai kornak megfelelő normákkal való összevetéssel számolt standard értékek táblázatos és grafikonos formában is megjeleníthetők.
 • Exportálás, beszámoló készítése
  Az eredmények PDF és Word formátumban is elmenthetők, tetszés szerint akár szöveges magyarázattal is kiegészítve, illetve lehetőség van több tanuló eredményének együttes exportálására csv-formátumú adatfájlba.
 • Technikai támogatás
  Az ügyfél a 3DM-H szoftverének megvásárlásával nemcsak az adott szoftver letöltéséhez és használatához szerez jogosultságot, hanem akár a telepítés, akár a használat során technikai támogatást is kérhet. Ezen felül a szoftver automatikusan ellenőrzi, hogy elérhető-e a szerveren újabb, javított kiadás, és ha igen, automatikusan frissíti a szükséges fájlokat.
 • Demó változat
  A 3DM-H ingyenes próbaverziója regisztráció után térítésmentesen letölthető, és maximum 10 mérésig, illetve egy hónapig alkalmas a szoftver valamennyi funkciójának a kipróbálására.
 • Integrált kézikönyvek
  A szoftverből a Felhasználói Kézikönyv és a Technikai Kézikönyv is közvetlenül megnyitható. Az előbbi a szoftver használatának leírását tartalmazza (tartalmilag megegyezik a szoftver súgójával), az utóbbi pedig a 3DM-H mint teszt leírását és pszichometriai jellemzőit taglalja.
 • Szoftver

 • 3DM-H szoftver
 • Kézikönyvek (elektronikus)
 • Matricaszett
 • Kreditcsomag külön vásárlandó
 • Egy munkaállomásra telepíthető
 • 170.000 Ft*
 • Képzés

 • 1 napos képzés
 • A Kogentum Kft. szervezésében (min. 4 fő) vagy külső helyszínen (min. 2 fő)
 • Technikai eszközöket biztosítjuk
 • 20.000 Ft/fő*
 • Kredit

 • Kredit nélkül a szoftver nem használható
 • Minimum kredit: 30 db
 • 200 db-os vagy nagyobb kreditcsomag vásárlása esetén kérjen egyedi árajánlatot!
 • 600 Ft/kredit*
 • Komplex csomag

 • Szoftver
 • +
 • 1 napos helyszíni képzés
  (2 fő részére)
 • Szoftver telepítése
 • Kreditcsomag
  (30 db, bővíthető)
 • 200.000 Ft*

* A feltüntetett árak nettó összegek. Az árak iránymutatásul szolgálnak; jelentős megrendelés esetén kérjen egyedi árajánlatot.

A szoftver telepítéséhez szüksége lesz a regisztrációt követően kapott, a 3DM-H regisztrációjára vonatkozó felhasználói azonosítóra és regisztrációs kulcsra.
Go to top