Referenciáink

A 3DM-H tesztet felhasználó tudományos közlemények

Kóbor, A., Takács, Á., Bryce, D., Szűcs, D., Honbolygó, F., Nagy, P., Csépe, V. (2015). Children with ADHD show impairments in multiple stages of information processing in a Stroop task: an ERP study. Developmental Neuropsychology, 40(6), 1-19

Takács, Á., Kóbor, A., Tárnok, Zs., & Csépe, V. (2014) Verbal fluency in children with ADHD: Strategy using and temporal properties. Child Neuropsychology, 20(4), 415-429

Moll, K., Ramus, F., ... Tóth, D., ... Landerl, K. (2014) Cognitive mechanisms underlying reading and spelling development in five European orthographies. Learning and Instruction, 29, 65-77

Becker, J., Czamara, D., ... Tóth, D., ... Schumacher, J. (2014) Genetic analysis of dyslexia candidate genes in the European cross-linguistic NeuroDys cohort. European Journal of Human Genetics, 22(5), 675-680

Takács Ádám (2013) Az ADHD heterogenitásának vizsgálata kognitív neuropszichológiai alcsoportképzéssel. Doktori értekezés, ELTE PPK

Font O., Kóbor A., Takács Á. (2013) A nem verbális fluencia fejlődési mintázata 3. és 5. osztály között. Gyógypedagógiai Szemle, 41(4), 275-288

Landerl, K., Ramus, F., Moll, K. ... Tóth, D. ... Schulte-Körne, G. (2013) Predictors of developmental dyslexia European orthographies with varying complexity. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(6), 686-694

Vaessen, A., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Faísca, L., Reis, A. & Blomert, L. (2010) Cognitive development of fluent word reading does not qualitatively differ between transparent and opaque orthographies. Journal of Educational Psychology, 102(4), 827–842

Ziegler, J. C., Bertrand, D., Tóth, D., Csépe, V., Reis, A., Faísca, L., Vaessen, A. & Blomert, L. (2010) Orthographic depth and its impact on universal predictors of reading: A cross-language investigation. Psychological Science, 21(4), 551–559

Tóth Dénes (2012) Mit, miért, hogyan? Mérés és értelmezés a kognitív olvasásfejlődési vizsgálatokban. Doktori értekezés, ELTE PPK

Szakmai előadások olvasáskutatás témakörben (válogatás)

Tóth D., Czikora D., Csépe V. (2015) A másként olvasó agy, avagy az automatikus szófelismerés elektrofiziológiai vizsgálata jól funkcionáló diszlexiás személyeknél. Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger (előadás)

Varga, V., Tóth D., Csépe V. (2015) Az olvasni tanuló agy, avagy a betűspecifikus feldolgozás elektrofiziológiai vizsgálata alsó tagozatos gyerekeknél. Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése, Eger (előadás)

Tóth D. (2014) A 3DM-H számítógépes diszlexiateszt bemutatása. MAGYE, Szeged (előadás)

Tóth D. (2014) A fejlődési diszlexia háttere a modern kognitív pszichológiai és idegtudományi kutatások tükrében. "ZŰRZAVAR AZ ÍROTT NYELVI ZAVAR KÖRÜL, avagy amit tudnunk kell ma a diszlexia természetéről, diagnosztikájáról, kezeléséről és az ellátás szabályozásáról" konferencia, MAGYE/MLSZSZ/ELTE-BGGYF, Budapest (meghívott előadás)

Tóth D. (2013) Megbízható, átfogó, felhasználóbarát: 3DM-H. IV. Meixner Konferencia, Budapest (előadás)

Tóth, D., Csépe, V. (2012) General and specific factors of reading development. 16th World Congress of the International Organization of Psychophysiology, Pisa (előadás)

Statisztikai témájú előadások és kurzusok (válogatás)

Tóth D. (2015) Bevezetés az R használatába. ELTE PPK Doktori Iskola (szeminárium)

Tóth D. (2015) R workshop, Budapest BI Forum (kurzus)

Tóth, D. (2014) eegR: an R package to analyze electrophysiological (EEG) signals. The R User Conference 2014, Los Angeles (előadás)

Tóth D. (2014) Bevezetés a statisztikába. PPKE, Budapest (kurzus)

Tóth D. (2014) Bevezetés az R statisztikai programcsomag használatába. MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest (kurzus)

Tóth D. (2013) Kevert modellek alkalmazása. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest (kurzus)

Go to top